Home
ERA vydala nevyžiadané ratingové hodnotenie pre mesto Trnava
Piatok, 29 Jún 2018

Nové nevyžiadané ratingové hodnotenie pre mesto Trnava

 
ERA vydala nevyžiadané ratingové hodnotenie pre mesto Skalica
Piatok, 29 Jún 2018

Nové nevyžiadané ratingové hodnotenie pre mesto Skalica

 
Ukončenie konzultácií pre metodológiu pre hodnotenie štátov
Piatok, 22 Jún 2018

ERA ukončila jednomesačnú konzultačnú lehotu pre navrhovanú metodológiu pre hodnotenie Štátov bez akýkoľvek pripomienok. Keďže sa konzultácie neuskutočnili, k zmene navrhovanej metodológie nedošlo.