Home
ERA affirms BB rating to Turkey, outlook Stable
Piatok, 12 Júl 2019

The unsolicited credit rating assigned to Turkey stems from sizable imbalances in the external and corporate sector, economic instability, high inflation, and a below average score in governance indicators, which are also demonstrated by concerns about the independence of the central bank. The assessment is positively affected by relatively low government debt levels.

Čítať celý článok...
 
ERA potvrdzuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu STROPKOV A-, výhľad stabilný
Piatok, 07 Jún 2019

K aktualizácii ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Ratingové hodnotenie priradené mestu Stropkov zostáva nezmenené a opiera sa najmä o veľmi nízku mieru úverovej zadlženosti a súčasne nízku pravdepodobnosť jej zvyšovania vo výhľadovom období 2-3 rokov, dlhodobo vysokú mieru ukazovateľa okamžitej likvidity a dostatočnú úroveň tvorby prebytkov bežného rozpočtu.

Čítať celý článok...
 
ERA potvrdzuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu DUNAJSKÁ STREDA BBB+, výhľad stabilný
Piatok, 07 Jún 2019

K aktualizácii ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Ratingové hodnotenie priradené mestu Dunajská Streda zostáva nezmenené a opiera sa najmä o pozitívne hodnotenie vysokej úrovne likvidity a tvorby prebytkov bežného rozpočtu. Nižšie hodnotenie ukazovateľov zadlženosti vyplýva z výsledkov analýzy, kde ERA pristúpila k úprave bodového hodnotenia na základe zhoršených výhľadových ukazovateľov.

Čítať celý článok...