Home
ERA znižuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu SKALICA na úroveň BBB-, výhľad stabilný
Piatok, 31 Máj 2019

K zníženiu ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Čítať celý článok...
 
ERA aktualizuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu TRNAVA na úroveň A-, výhľad stabilný
Piatok, 31 Máj 2019

K aktualizácii ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Ratingové hodnotenie priradené mestu Trnava zostáva nezmenené a opiera sa najmä o pozitívne hodnotenie úrovne zadlženosti súčasnej aj výhľadovej, vysokej úrovne likvidity a tvorby prebytkov bežného rozpočtu.

Čítať celý článok...
 
Ukončenie konzultácií metodológie pre hodnotenie Municipalít
Piatok, 31 Máj 2019

Po skončení konzultačného obdobia pre navrhované podstatné zmeny v Metodológií pre hodnotenie Municipalít, finálna verzia metodiky bola publikovaná.

ERA neobdržala žiadne konzultácie. ERA začne používať okamžite.

Odkaz na metodológiu