Štatút ratingového výboru ERA

Ratingový výbor EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) je kolektívny rozhodovací orgán, ktorý v závere ratingového procesu schvaľuje návrhy na priradenie ratingových hodnotení predložené ratingovým analytickým útvarom.

Štatút ratingového výboru