Hlavný analytik

Hlavný analytik zodpovedá za organizovanie ratingových procesov na všetkých úrovniach od predbežného zberu dát, ich analýzu, vydávanie ratingov, ich monitorovanie a revíziu priradených ratingov. Hlavný analytik taktiež vykonáva riadenie a dohľad nad analytickým tímom vrátane dodržiavania pravidiel pre rotáciu osôb zúčastnených na ratingovom hodnotení. Hlavný analytik ďalej predsedá Ratingovému výboru a organizuje pravidelný analytický výskumu.