Home O spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) hlási vstup nového investora
EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) hlási vstup nového investora
Štvrtok, 17 Máj 2018

ERA s hrdosťou oznamuje strategické partnerstvo s Analytical Credit Rating Agency (ACRA). Kombináciou ERA, ako v Európskej únií etablovanej ratingovej agentúry spolu s dynamikou a skúsenosťami ACRA, ako jednou z vedúcich ruských ratingových agentúr, vzniká synergia, z ktorej bude kapitálový trh profitovať.    

20. apríla 2018 člen Predstavenstva a jediný akcionár  ERA, pán Emil Hubinák podpísal s pani Ekaterinou Trofimovou,  výkonnou riaditeľkou ACRA, dohodu, na základe ktorej sa ACRA stala jediným akcionárom ERA  spolu so všetkými právami, ktoré k tomu náležia. ACRA je odhodlaná pokračovať v rozvoji ERA, vrátane ďalších  plánov pre rast ratingových služieb ERA v Strednej a Východnej Európe.

ACRA bola založená 20. novembra 2015. Jej zoznam akcionárov obsahuje 27 významných ruských spoločností a finančných inštitúcií, pričom každý akcionár vlastní 3,7% podiel na základnom imaní, ktoré tvorí vyše 39 000 000 €. ACRA pôsobí v súlade so všetkými existujúcimi legislatívnymi požiadavkami. Jej hlavnou úlohou je poskytnúť Ruskému kapitálovému trhu vysokokvalitné ratingové služby. 

Pán Hubinák, predchádzajúci jediný akcionár a člen Predstavenstva ERA, v súvislosti s akvizíciou povedal: „Misiou ERA je poskytovať trhu finančné a nefinančné analýzy a hodnotenia rizikovosti prostredníctvom ratingových hodnotení. Odovzdávam ERA do schopných rúk ACRA s úplnou dôverou, že ACRA splní misiu ERA a povedie ju do svetlejších zajtrajškov.“ 

Pani Trofimová, výkonná riaditeľka ACRA uviedla: “Akvizíciou ERA  ACRA posilnila svoje medzinárodné postavenie a vkročila na európsky trh. ACRA plánuje rozšíriť súčasné portfólio municipálnych ratingov ERA a rozvinúť expertízu ERA v rámci suverénneho a nadnárodného ratingu. ACRA by chcela zdôrazniť, že zachovanie plného súladu s požiadavkami európskej regulácie je jej najvyššou prioritou. ACRA očakáva, že synergia vzniknutá z jej analytických a metodologických zdrojov spolu so skúsenosťami ERA ohľadom európskej regulácie a znalosť trhu bude benefitom pre obidve agentúry a povznesie značku ERA na novú úroveň.