Správa o transparentnosti 2018
Streda, 27 Marec 2019

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. zverejňuje Správu o transparentnosti v súlade s Článkom 12 Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach v platnom znení