Home Rating: Význam & Použitie Typy ratingov Rating emisií cenných papierov
Rating emisií cenných papierov

Podnikateľský subjekt môže diverzifikovať zdroje financovania svojich podnikateľských aktivít aj formou emisie vlastných dlhopisov. Rating emisie poskytuje prípadným investorom nezávislú informáciu o schopnosti a vôli emitenta splácať kupóny ako aj nominálnu hodnotu dlhopisov a ovplyvňuje aj výšku úrokovej sadzby emitovaných dlhopisov.

 ERA hodnotí nasledovné druhy emisií:

  • emisie miest, obcí a komunálnych subjektov
  • ostatné emisie (dlhopisy, zmenky atď.)
  • emisie štátov
  • emisie MFI