Home O spoločnosti Slovenská ratingová agentúra
Slovenská ratingová agentúra

Slovenská ratingová agentúra, a.s. sa zmenila na EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. Táto zmena vyjadruje rozšírenie geografického záberu agentúry na nové trhy Európy.

Slovenská ratingová agentúra, a.s. dňa 7. augusta 2007 zápisom do Obchodného registra zmenila svoj obchodný názov a sídlo spoločnosti na EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. , Uršulínska 3, 811 01 Bratislava

ERA je ratingovou agentúrou so zameraním na trhy strednej, východnej Európy a Balkánu. Klienti ERA týmto krokom získavajú prístup k skúsenostiam a zdrojom z iných európskych trhov a môžu tiež odovzdávať svoje skúsenosti na trhoch, na ktorých agentúra operuje. To je podstata pridanej hodnoty medzinárodnej spolupráce. Kontaktné čísla (telefón, fax) ani mailové kontakty členov tímu sa týmto krokom nemenia.