Vlastné predpisy
Politiky fungovania ratingovej agentúry, ktoré sú naplnením a doplnením povinného regulatórneho rámca
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov dokumentu
1 Hlavný analytik
2 Cenová politika ERA
3 Základné politiky pre riadenie ratingových procesov
4 Mzdový poriadok, zásady odmeňovania a politika nezávislosti analytika
5 Štatút ratingového výboru ERA
6 Kódex správania sa spoločnosti ERA