Správy o transparentnosti

Správy o transparentnosti v súlade s Článkom 12 Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach v platnom znení.

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov dokumentu
1 Správa o transparentnosti 2010
2 Správa o transparentnosti 2011
3 Správa o transparentnosti 2012
4 Správa o transparentnosti 2013
5 Správa o transparentnosti 2014
6 Správa o transparentnosti 2015
7 Správa o transparentnosti 2016
8 Správa o transparentnosti 2017
9 Správa o transparentnosti 2018