Home
Archive

Ratings not valid at present timeVýrok o ratingu mesta Stropkov
Monday, 23 December 2013
There are no translations available.

Mestu Stropkov bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BB+. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Stropkov zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S3. Výhľad ratingu je pozitívny.

Read more...
 
Výrok o ratingu mesta Nitra
Friday, 20 December 2013
There are no translations available.

Mestu Nitra bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Nitra zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Read more...
 
Výrok o ratingu mesta Skalica
Monday, 08 July 2013
There are no translations available.

Mestu Skalica bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Skalica zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Read more...
 
Výrok o ratingu mesta Nové Zámky
Monday, 08 July 2013
There are no translations available.

Mestu Nové Zámky bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BB+. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Nové Zámky zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S3. Výhľad ratingu je pozitívny.

Read more...
 
City of Nitra Rating
Monday, 07 January 2013

The City of Nitra was assigned the long-term rating of BBB+ for the category of transactions in domestic currency. The short-term rating of the City of Nitra corresponding to the long-term rating is S2. The rating outlook is positive.

Read more...
 


Page 6 of 10