Home Ratingové hodnotenia a Výskum
Vydané ratingové hodnotenia
  • Aktuálne platné   ( 13 príspevkov )

    EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach. Platné ratingové hodnotenia vydané pred dátumom registrácie EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. od tohto dátumu monitoruje ako registrovaná ratingová agentúra.

  • Archív   ( 54 príspevkov )

    Ratingy v súčasnosti neplatné

  • Výskum   ( 1 príspevok )